Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie 

De methodiek van de Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie (EPT) is erop gericht evenwicht te vinden tussen goede zorg voor onszelf en een goede relatie met de ander. Als dat evenwicht er niet is, ontstaan er problemen.

Wat zijn de grootste valkuilen?

•  jezelf alleen maar opofferen voor de ander;
•  slechts voor jezelf zorgen en niet of nauwelijks voor de ander.

Gevolgen van disbalans

Als er geen evenwicht is in de zorg voor uzelf en die voor de ander is er sprake van disbalans. Dit kan leiden tot gevoelens van:

•   onvrede
•   depressie
•   onzekerheid
•   eenzaamheid

Het kan zo invloed hebben op uw welbevinden en uw dagelijks functioneren.

Met behulp van Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie laat ik u onder meer stilstaan bij uw eigen wensen en behoeften. Ook laat ik u ervaring opdoen in de manier waarop u deze op een constructieve manier naar de ander kunt communiceren. De methode is praktisch en gericht op het hier en nu. Ze geeft antwoord op de vraag: ‘Wat is nodig in uw relatie en hoe kunt u hiervoor zorgen?’.